23.8.09

Korea Sparkling

- Kinikilig ako tuwing napapanood ko si Bi o Rain sa CNN kapag binabanggit niya ang, "Korea Sparkling" sa tourism commercial ng South Korea.

- Puwede ang kahit sinong Pilipino, na mayroong pasaporte, makapunta sa South Korea na hindi kakailanganin pa nang anumang visa PERO sa Jeju Island lang.

- ---------- Forwarded message ----------
From: 신요섭 <- -="" gmail.com="">
Date: Dec 20, 2006 9:09 AM
Subject: Re: it's been a while...
To: clarice  <- -="" gmail.com="">

I'm very busy these days because prepare the christmas.

I have to make New year countdown program(It will use in church.), and I have to decorate many trees.

so, I made short movie clips for you :)

Just enjoy!

copy and paste at address bar.

1. http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=fDcWtjkb1yM$

2. http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=bdJPtYZOTHI$

feel the winter of Korea!

_ _ _

Ann'yong Yo-Seb!
Chu'mal kam'sa'ham-nida~