7.6.09

Para sa mga Blogger!

May multiply din ako pero sinimulan ko na ang aking blogspot! Ito ang mga kinakailangang html/javascript ng isang blogger user..

1. Ang pagbilang ng hits at kung ilan na ang mga taong bumibisita para magbasa ng iyong post ay nakaka-pagpaligaya sa isang blogger! Get your own free hit counter here. Pero wala akong hit counter dahil kaka-adik ito.

2. Isang website na nag-bibigay ng mga nararapat na html/javascript para sa inyong blog para mas mapag-buti ang inyong blog. Ang mga paborito ko sa DynamicDrive ay ang pag-disable ng right click sa iyong blog at sa mga images nito.

3. Kagaya ng DynamicDrive, and site naman ito ay makaka-tulong din upang ma-iwasan ang pag-labas ng image toolbar sa mga images sa inyong blog. Basahin lang ng mabuti ang instructions!

4. Ang &_n_b_s_p; (magkakadikit 'yan, wala dapat _)ay kailangang-kailangan ng isang blogger. At lagi ko 'yang nakakalimutan!!! HTML 'yan na kung ita-type sa mga mga title ay biglang nawawala. Basta. Di ko maipaliwanag. Subukan mo na lang.

5. At kung ikaw ay isang baguhan sa blogsphere, ito ang mga kailangan mong basahin para sa mga tips ng pagba-blog.

At heto pa ang ibang mahahalagang kailangan na html/javascript...

Enjoy!