16.6.09

An Aussie

Sayang na sayang. Kung lang nag-plano yung dalawa, si Kuya at si Janet nang mas mabuti at mas maaga. Naisip ko kaagad 'yon simula nang ibinalita sa akin ng kapatid ko na Tita na ako. Ganito 'yon e, kung nung dati pa pumayag silang dalawa na aalis din si Janet para sumama sa kanyang nanay papuntang Australia nitong dadating na buwan o sa susunod, sana yung magiging pamangkin ko ay instant Australian by birth kaagad. Nice di ba? Nakakapagtaka lang na hindi sumagi sa isip nilang dalawa 'yong ideya na 'yon. Hmm.. Ang dali din lang sana silang makukuha. Ako? Masaya na ako kung alam kong may kapatid ako na citizen na ng ibang bansa. Mas masaya kung makakasama ako! Yipee.

God, thank you! I still feel blessed.