31.5.09

Laking Football Ako!
LFA: Laking Football Ako Challenge
30 May 2009, UP Los Baños, Laguna