30.9.08

Sleepless in Seatle

"When do you plan to settle down?" may isang taong nagtanong sa akin. Kung sa ibang tao siguro, edad ang ibibigay na sagot, hmm.. tulad ng "When I reach 25." parang ganyan. Pero kasi nga bigla kong naisip na palasak na yung mga ganung istilo ng pagsagot kaya iba ang naisipan kong isagot sa tao na 'to. "When I met him." kasabay ng "..tama ba grammar?".