1.9.08

BER Months

Kabilang ka ba sa huling taon ng dekada ‘80 at mga unang taon ng ‘90?
  • Kilala mo sina Shaider, Bioman at masked Rider Black
  • Kumakain ka ng Humpy Dumpy
  • Naglaro ka ng 10-20
  • Alam mo ang universal song na “Uwian na.”
  • Nagsayaw ka ng Macarena at Boombastic
  • Alam mo ang ibig sabihin ng “Time First”
  • Alam mo na importante ang PEDIOD, No Erase
  • Nilalagyan mo ng Pritos Ring ang bawat daliri mo
  • Meron kang pencil case na madaming pindutan
  • Kilala mo si Remy, Cedie at Princess Sarah
Ibig sabihin.. MATANDA KA NA!~