21.1.08

SINOSIKAT?

  • ang makabayang manunulat na si BOB ONG.

  • ang mayamang businessman na si BANKER

  • ang panganay ng pamilya na si KUYA.