11.2.05

Sa munisipyo ang practice ng sayaw namin at andun sya nang aasar pa rin sina