22.10.04

Nagtabi sa kin nung Trigo at ewan basta.
Find out
dis coming
October 25
kung ano ang
mangyayari baka sasagutin
na sya ni
Jessa or
otherwise (me!)
he he he


Nagpunta nga paala ako sa battle. Andun sya at nakit pa nya ako sa naglapit sya skin akalain mo.