1.11.03

Kin jansi kami na kaunan Nagulli Ng ksalubongan ko. Nagpunta sa Kiosko Kkslubong namin kayo. Naginom ako ng Colt. Hinanap nya pa sila.