11.9.02

Hindi daw tumangi si Jett na naging kami. At nakita ko sya ang tutug pamandin ay Only Love