25.4.01

Dear Diary ,

Something fiesta today in Sampaloc. Sorry kung natagalan akong maka-sulat sa iyo.