5.2.01

Dear Diary,

My plan is succesful Jett jealous at Kenjie but Kenjie is only my cousin. I hope now he will knew that kenjie is my cousin. Nung tanghali pa nga ang lambing ko kay Kenjie. Inaak ba yan ko tapos nakikipaghabol lan ako habang si Jett naman. Mamatay na sa pagseselos Inutusan ko pati si Rose na sabihin kay Jett ito Hoy ikaw ba ay may gusto pa kay Clarice