30.1.01

Dear Diary,

Pagkapasok ko palang nakita ko na kaagad si Jett, pero nung gabi ang naisip ko ang ikakantyaw ko na lang sa kanya ay Ysrael at kagabi ba naman tumawag eto namang mga eto eh laging sinasabi eh wala daw ako