24.9.00

Dear Diary

O.k. Now i realize na hindi ko na muna kailangan ng love story or whatever At dapat forget Reymond now kasi dapat ang asikasuhin ko muna ngayon is my studies if my Aunt in U.S.A. kunin kami rito papunta sa U.S. nga atlist my napagaralan ako and syempre mas gaganda future ko doon diba. Kaya ko na man nasabi yon daddy tell me na inasika so na nga ni Tya Dulce ang mga kung ano man ang kailangan. At Kahit hindi na lang daw ang mga kapatid nya ang mga bata na lang daw muna. Kaya for this day ang hiling ko ay:
Sana makapunta nga kimi sa America

Clarice
I wish you all the Best!!!
DO it not chew it.

P.S.
I have none feeling right now for him