25.6.00

Dear Hello Kitty,
Him.!.. Am so happy talaga pero hindi masyado. By the way sayang pinintasanko pasya kasi nang pinintasan ko sya nawala na sya sa "Abcede" sayang ano. But noong Sunday nangyari na na kita ko na siya pero samatagal niyang pagkakawala e ewan siguro best friend ko nalang sya.
And now I will not proud when I see him.
good bye
my crush

*clarice*