19.6.00

Dear Hello Kitty,
For the first time nang yarina kasi ganito yon. Nang akit yong kaklase ko na pumunta raw kamisa "Mustiolas" nang pauwinaako at noon doon na ako samay bandang "Su-ay" Frame Senter e... ganito ang ng yari derec saysa action nakita kona game nagkasalubong kami naka colours shoes sya, naka sando uli, naka pants oh gash dito sya nag-aaral ang saya ko sa wakas crush ko na sya diba ipinangakoko na pag3times ko siyang nakita magiging crush ko sya. Its just that i recall first time ninangan ko sya kasi kahit naka sando sya o.k syang magdala ang marami pang beses ko siyang nakita
I'm in love again
gash... as in na
kakatuwa
*Clarice
*forever and for life*