2.5.00

Dear Diary,
Kasama ako ni Daddyng namamasada napabanda kami sa "Jaysel" at may nakita akong naka sunberro at ang sabi ko "parang kilala ko yon" nang tiningnan kong mabuti ang crusk ko pala una ko siyang nakita sa tapat ng Municipal blg. taga harang siya ng mga magugulo kasi 2nd year siya ang 2nd yearay nagbabantay ng mga dumadaang nag umaaten ng J.S. ng 2nd na makita ko siya in front of the Municipal blg again nakaupo sya roon ang kasunod noon hindi ko siya nakita kinalimutan ko na sya. tapos nakita ko na ngasiya in the front of Jaysel store wow
grabe
am so happy
tataga!!! Clarice