12.3.00

Dear Diary ,

Masayarin ako ngayon Linggo at siyempre na noon ako ng shv - wett valley high at nag typ parin ako ng umuwi na ako dito sa Katipunan pinakain ako ng tanghalian nag drama uli ako at ang pangalan ko ay si Alexandria Susette Ayala pero ang gusto ko dow na pangalan doon ay Clarice narinig ko na mag da-dance-dance sila kaya sumama ako

CLARICE