11.3.00

Dear Diary,

Kinaon ako ni Kuya pero bago pa man napagalitan na ako kaagad ni Daddy at ang sabi nya sa akin ay hindi raw niya ako bibigyan ng baon kung hindi ako mag tytyp 13.00 piso sa isa ng page. Kaya pagpunta ko kina Momy nagtyp agad ako at pag ka 8:15 nag punta naman kami sa tayabas upang maglako ng _______ pero may pera nag-uwi kami ng 12:32 nag typ parin ako naglako si Mommy sa Lucban pero pumunta rin si Mommy sa Tayabas pagkabalik niya nagpunla naman kami sa kinda Marilyn naghilot si Mommy doon binigyan din ako ni Mommy ng pera.

Clarice

I
love
you! ________