10.3.00

Dear Diary,

Hi nako! parang noong dati lang noong grade 3 ako nasa bulakan ako at bago payon nag swiming kami sa "Fererosa" at nakilala ko ang aking mga kaibigan na sinda Rose, Darell, Charmise, Jerline, Windy ang aking mga kaklase at kalaro sila rin at sina Joel, Boreng at ang gandaganda ng aking buhay doon sana wala na lang iyong katapusan at ng nag grade 4. nag kameroon uli ako ng bagong kaibigan at ng magbakasyon sa bulakan ako nag swiming panga ako sa PugPog e. sana wala naring katapusan ang gaganda ta laga ang nang yari sa aking buhay sana noon pa ako may diary at ngayong grade 5 ng maging teacher ko si Mrs. Princepe pararang nakameron paring pag asa ang buhay ko sa na may kabuluhan uli ang aking bakasyonn hi nako ang buhay talaga parang mapaglaro. at ng hapon na napaiyak ko si May asgr ang parang kaibigan ko nang hapon na para ra akong naging lukaluka at ngayong gabi napagalitan ako ni Daddy hindi raw ako nag tatayp.