14.3.00

DaerDaiary ,

Test na ng 4th Periodical na mag tanghali na at naka pasok na ako daldalan ng daldalan kami at ng uwian na pinag garden muna kami pero maaga parin kasama namin si Siela ni Melissa tinakasan panga namin si Cheng ng magpunta na kami sa Pape'y nag bili na ako ng Autograph Note at saka Note bibili panga ako ng isapang Autograph at Note ng gabi nag bake ako dahil naandito sikuya ng umikot ako sa kanto nadapa ako.

ClARICE