7.9.99

Dear Daiary,

Naanyan na si man Princepe Naaalalako ang B-day ko sa 11 (eleven) mayhanda kaya ako pinakain rin ako muna nimomy sa kina Tiya Exsel namalanstya kasi siya magkasama kami nina Neslie kasama si day-day.

Clarice