12.8.99

Dear Daiary,

Walang nangyari sa buhay ko ngayon ordinaryo lang.

ClARICE