27.8.99

Dear Daiary

Nangyari nanga ang kainan masayangmasaya kami nina Shiela, Amie, Kristine at Ako

CLARICE