2.8.99

Dear Daiary,

Nakaka hiya alam mo kung bakit, kasi ihingihi ako na ki ihi ako sa C.R sa Sec . 1 ngunit noong makita ko ang bowl naihi agad ako kaya basa ang aking short at panty buti nalang naitaas ko kaagad ang palda ko.

Clarice