8.8.99

Dear Daiary,

Nagsimba kami ng alas 8 ni Mommy. Nagbilipanga ako ng hair ban na uso. pero may nakita pala sa amin.

Clarice