10.8.99

Dear Daiary

Nagpunta kami ni Mam sa Sementeryo. Kasama naminin sina Philip, Darell, John Harris, at Joan, Melissa, Mery Grace, Bona at Shiela. Nanakot pa nga sila ng postiso e.

Clarice