23.8.99

Dear Daiary,

Nagbili ako kami ni Kuya Osi ng fried chicken Z at isang large pizza naka bili naday siya dahil dadasi Titya Ceres nakakatuligdaw.
Masaya ako na kakamis

CLARICE