13.8.99

Dear Daiary,

Nag test kami ng Periodical ang saya konga noong makita ko ang Science noong nag hapon na ay kinaoon ako nin Mommy Kay Tiya Ceres at doon ako tumulog.

CLARICE