9.8.99

Dear Daiary,

May bago nanaman o kaming project sa E.P.P. yuong bang binilong papel.

Clarice