16.8.99

Dear Daiary

B-day ni Mommy ngayon kaya sakanya muna ako nag tulog. madyo masaya. Malungkot din dahil bagsak ako sa Science pero higgest ako sa English.

Clarice